Amsterdam,
04
juli
2018
|
08:08
Europe/Amsterdam

Vesteda plaatst €500 miljoen obligatie met looptijd van 8 jaar en 2,0% rentecoupon

Vesteda heeft gisteren onder haar €2 miljard EMTN programma een derde obligatie in de markt geplaatst. De €500 mln obligatie kent een looptijd van acht jaar met een 2,0% rentecoupon. De uitgifte van de obligatie was meer dan twee keer overtekend. Vesteda is in deze uitgifte begeleid door de arrangerende banken ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank en Rabobank en door financieel adviseur AXECO. De obligatie zal een notering krijgen aan Euronext Amsterdam.

Deze transactie volgt op de overname van een Nederlandse woningportefeuille ter waarde van €1,5 miljard van financieel dienstverlener NN Group. De opbrengst van deze obligatie uitgifte zal worden gebruikt voor herfinanciering van een brugfaciliteit gerelateerd aan deze overname alsmede voor financieren van toekomstige groei van de woningportefeuille. Vooruitlopend op de uitgifte van de €500 mln obligatie heeft Vesteda in maart van dit jaar middels een Amend&Extend transactie de voorwaarden en looptijd van haar €700 mln revolverende kredietfaciliteit geoptimaliseerd. Met deze transacties heeft Vesteda de gewogen gemiddelde looptijd van de leningportefeuille verlengd tot langer dan 6 jaar en haar gemiddelde rentelasten verder verlaagd.

“Wij zijn erg verheugd dat wij onze eerste obligatie met een omvang van €500 mln onder ons EMTN programma hebben uitgegeven. In lijn met onze financieringsstrategie draagt deze transactie bij aan het versterken van onze kapitaalstructuur, verlagen van gemiddelde rentevoet en verlenging van de gemiddelde looptijd van ons vreemd vermogen’, aldus Frits Vervoort, CFO van Vesteda.

Vesteda heeft een BBB+ credit rating, welke onlangs nog door rating agency Standard & Poor’s is herbevestigd. Naar verwachting zal de nieuw uitgegeven obligatie eenzelfde credit rating toegewezen krijgen.

Over Vesteda

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.