Amsterdam,
27
februari
2024
|
09:22
Europe/Amsterdam

Vesteda beperkt komende huurverhoging tot maximaal 4%

Vesteda kiest in 2024 voor een vrijwillige beperking van de huurverhoging en verhoogt op 1 juli de huren met maximaal 4%. Het demissionaire kabinet werkt ondertussen aan een wetswijziging voor een maximale huurverhoging van 6,8% voor de vrije huursector. Voor de sociale huursector geldt een maximum van 5,8%; woningcorporaties kozen voor 5,3%.

“Die wetswijziging voor de vrije huursector verwachten we niet op korte termijn”, meldt Astrid Schlüter, COO van Vesteda. “Wij willen onze huurdersorganisaties en huurders graag tijdig informeren over ons voorgenomen huurprijsbeleid. De wettelijke adviestermijnen zijn krap, vandaar dat we niet kunnen wachten op de politieke besluitvorming. Doordat we ons huurprijsbeleid in een vroeg stadium aankondigen, hebben huurdersorganisaties voldoende tijd om hun advies uit te brengen en kunnen we onze huurders voor 1 mei informeren over de huurverhoging per 1 juli 2024.”

Voorgenomen huurprijsbeleid 2024

“Daarnaast vinden we 6,8% huurverhoging aan de hoge kant”, vervolgt Astrid Schlüter. “Wij vinden het belangrijk dat onze woningen in de toekomst betaalbaar blijven. Ook zijn wij voorstander van een consistent huurprijsbeleid, zodat huurders vooraf weten wat ze van ons kunnen verwachten. Om die reden kiezen wij voor onze geliberaliseerde woningen opnieuw voor een huurverhoging van inflatie (CPI) + 1%, met een maximum van 4%. Ditzelfde maximumpercentage geldt voor onze gereguleerde woningen.” De 1%-opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor investeringen in nieuwbouw-, renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Inflatie nog niet bekend

De inflatie (CPI) wordt in maart vastgesteld op basis van het inflatiecijfer van maart 2023 – maart 2024. Schlüter: “Wij gaan in onze huidige verwachtingen uit van een inflatiecijfer van 3%. Als het definitieve inflatiecijfer hoger uitvalt, dan blijft het in onze berekeningen 3%. Bij een lager inflatiecijfer nemen we dat cijfer mee in de huurprijsberekening. Hierdoor kan de maximale huurverhoging dit jaar dus nog lager uitvallen dan 4%.”

Rust en voorspelbaarheid

Volgens Astrid Schlüter zorgt de traagheid en politieke grilligheid in de afgelopen jaren voor veel onzekerheid bij huurders en verhuurders. “Het is opvallend dat de politiek in de afgelopen drie jaar elke keer wisselde van systematiek om de maximale huurverhoging vast te stellen. Wij moeten daarin steeds meebewegen en onze huurders dus ook. Wij pleiten voor één wettelijke systematiek die voor de komende tien jaar vastligt. Daarmee zorgt de overheid voor een consistent huurverhogingsbeleid en de broodnodige rust en voorspelbaarheid voor huurders en verhuurders.”