Amsterdam,
13
juli
2023
|
14:54
Europe/Amsterdam

Oorzaak brand opgetopte appartementen Joan Muyskenweg blijft onbekend

Op zaterdagavond 3 juni brak brand uit in een van de opgetopte verdiepingen van het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Alle 95 huishoudens konden het complex ongedeerd verlaten. In de afgelopen weken heeft de brandweer onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. De conclusie van dit onderzoek is dat de oorzaak van de brand niet kan worden vastgesteld. 

In het brandweerrapport is verder te lezen dat het gebouw aan de gestelde brandveiligheidseisen voldeed, met een hoger niveau dan wettelijk is vereist. Er waren enkele aantastingen van brandwerende voorzieningen, maar die speelden geen cruciale rol in de oorzaak en/of snelle uitbreiding van de brand. Binnen aanvullend onderzoek van onafhankelijke brandonderzoekers is vastgesteld dat er geen relatie bestaat tussen de elektrische installatie en de oorzaak van de brand. 

Zeven opgetopte appartementen met brandschade 
Volgens het brandweeronderzoek is de brand begonnen op de 6de verdieping en heeft zich via de wanden uitgebreid naar het dak. ‘Dat de brand deze omvang kon bereiken is te wijten aan een toevallige samenloop van omstandigheden’, aldus de brandweer. De brand heeft bijna zes uur gewoed in zeven appartementen in de optopping. Hierbij ging ook het volledige dak verloren. De overige 88 appartementen werden in meer of mindere mate aangetast door binnendringend roet en bluswater. Door het afsluiten van voorzieningen als gas, water en licht zijn alle appartementen na de brand onbewoonbaar verklaard. 

Bluswerkzaamheden 
De brandweer meldde in hun rapport dat de brand het dak via de wanden bereikte. ‘De forse wind en de brandbare isolatie onder het bitumen dak droegen bij aan de snelle uitbreiding. De zonnepanelen op het dak hebben ook gebrand, maar deze hebben geen bijdrage geleverd aan de snelheid van de brand.’ 

De brandweer meldde ook dat de droge blusleiding niet kon worden gebruikt, waardoor het bluswerk met zo’n twintig minuten werd vertraagd. Bij Vesteda worden droge blusleidingen conform wet- en regelgeving elk jaar gecontroleerd en elke vijf jaar onder druk gezet. Dit laatste stond gepland voor juli 2023, omdat het complex in augustus 2018 werd opgeleverd. Inmiddels heeft Vesteda opdracht gegeven om droge blusleidingen in soortgelijke complexen vervroegd te laten controleren. Bij het identieke buurpand van de Enter is dit inmiddels gebeurd. 

Tijdelijke huisvesting voor bewoners 
Vesteda is zich zeer bewust van eventuele financiële en emotionele schade bij getroffen bewoners en heeft al het mogelijke gedaan om hen op te vangen en alternatieve woonruimte aan te bieden. Met ondersteuning van collega-verhuurders kregen alle bewoners binnen drie weken een aanbod voor een nieuwe woning, waarvan een derde gebruik heeft gemaakt. Een derde heeft zelf voor vervangende woonruimte kunnen zorgen en met overige bewoners is Vesteda nog in gesprek. Een deel is zelf op zoek naar vervangende woonruimte en een ander deel wacht op een tweede en laatste woningaanbod. Naar verwachting duurt het in ieder geval nog een halfjaar voordat de eerste bewoners weer naar hun appartement kunnen terugkeren.