Amsterdam,
31
oktober
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jeroen Drost benoemd tot commissaris Vesteda

Samenvatting

De Buitengewone Vergadering van Participanten van Vesteda heeft op vrijdag 31 oktober 2014 ingestemd met de benoeming van de heer J.P. (Jeroen) Drost als lid van het Supervisory Committee van Vesteda. Met de toetreding van de heer Drost wordt het Supervisory Committee versterkt met een commissaris die zich heeft bewezen als internationaal bestuurder met ervaring in onder meer strategische positionering en planning, herstructureringsprocessen en overnames.

De heer Drost (1961) heeft de Nederlandse nationaliteit en was in de afgelopen zes jaar tot begin 2014 Chief Executive Officer van NIBC. Daarvoor was de heer Drost ruim twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO in diverse leidinggevende- en bestuursposities.

De heer Drost is benoemd voor een periode van vier jaar beginnende vanaf 1 november 2014. De zittingstermijn kan ten hoogste eenmaal voor de duur van dezelfde periode worden verlengd. Met deze benoeming bestaat het Supervisory Committee van Vesteda uit vijf leden: de heer C.A.M de Boo (voorzitter), de heer J.A. de Die, de heer P.J.W.G. Kok, de heer J. Pars en de heer J.P. Drost.

Profiel Vesteda

Vesteda is een ondernemende belegger die zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt ca. € 3,7 miljard. De verhuurportefeuille omvat ca. 23.500 woningen. De woningen van Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden Randstad en Noord-Brabant.