Amsterdam,
20
april
2023
|
13:48
Europe/Amsterdam

Vesteda wordt maatschappelijk partner 4 en 5 mei

Vesteda verbindt zich de komende drie jaar als maatschappelijk partner 4 en 5 mei aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Het Nationaal Fonds is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en betrekt bedrijven en fondsen bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.

Vesteda wil in de komende jaren een actieve bijdrage leveren aan 4 en 5 mei en het gedachtegoed dat op die dagen door heel Nederland wordt uitgedragen. Zo zet Vesteda zich bijvoorbeeld nu al actief in om discriminatie op de woningmarkt te voorkomen en schenkt aandacht aan het verder verstevigen van sociale cohesie in wooncomplexen en buurten.

Gertjan van der Baan, ceo van Vesteda: “Velen hadden lange tijd het gevoel dat vrijheid vanzelfsprekend is, maar we weten inmiddels dat dit niet het geval is. Wij willen het Nationaal Comité 4 en 5 mei steunen bij hun missie om nog meer mensen bewust te maken van de waarde van vrijheid, vrede, democratie en mensenrechten.

Vrij op vijf mei

Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag gevierd. Bij Vesteda is 5 mei een officiële vrije dag, zodat medewerkers de vrijheid kunnen vieren, bijvoorbeeld door het bezoeken van een Bevrijdingsfestival of door deel te nemen aan een Vrijheidsmaaltijd.

Het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd

Een Vrijheidsmaaltijd is bedoeld om met elkaar te spreken over vrijheid, democratie, discriminatie en mensenrechten. Wij ondersteunen onze 100 huurdersorganisaties bij het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd voor de bewoners in hun wooncomplex. Wij vinden het belangrijk dat bewoners in een complex elkaar kunnen ontmoeten, omdat dit bijdraagt aan gemeenschapszin en saamhorigheid.

Meer informatie?

Op de website 4en5mei.nl staat meer informatie over het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd. Huurdersorganisaties van Vesteda kunnen zich nog steeds aanmelden voor een financiële bijdrage om een Vrijheidsmaaltijd te organiseren. Neem hiervoor contact op met Cesar Pasmans.