Amsterdam,
22
juni
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

Vesteda verwerft Nederlandse woningportefeuille ter waarde van €1,5 miljard van NN Group

Woningbelegger Vesteda maakt vandaag bekend dat haar Participanten de overname van een Nederlandse woningportefeuille ter waarde van €1,5 miljard van financieel dienstverlener NN Group unaniem hebben goedgekeurd. De koopprijs zal grotendeels worden voldaan in participatierechten Vesteda en voor het overige deel in contanten. De afronding van de transactie zal naar verwachting eind deze maand plaatsvinden. De transactie sluit perfect aan op de strategie van Vesteda om winstgevende groei te realiseren en tegelijkertijd haar portefeuille en profiel voor haar huurders, medewerkers en investeerders te verbeteren.

De transactie is vormgegeven als een asset deal die bestaat uit een bestaande woningportefeuille en een pijplijn van nieuwe woningprojecten. De bestaande portefeuille draagt direct bij aan de huurinkomsten van Vesteda en is op het gebied van kwaliteit, geografische ligging en huursegment in hoge mate complementair aan Vesteda’s huidige portefeuille. De pijplijn van nieuwe woningprojecten is hoofdzakelijk in het middenhuursegment gepositioneerd en gelegen in economisch sterke regio’s. Zowel de bestaande portefeuille als de pijplijn zijn onderdeel van de voormalige Nederlandse woningportefeuille van Delta Lloyd.

Omvang van de transactie:

  • 6.777 woningen die een totale waarde van €1.509 miljoen vertegenwoordigen, waarvan:
    • 5.983 bestaande woningen met een waarde van €1.295 miljoen
    • 794 woningen in de pijplijn met een waarde van €214 miljoen
  • €1.080 miljoen wordt betaald in nieuw uit te geven participatierechten
  • €429 miljoen wordt contant betaald (inclusief termijnbetalingen voor pijplijnprojecten) deels uit bestaande faciliteiten en deels uit nieuw aangetrokken vreemd vermogen

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda: “Een transactie van deze omvang is uniek in de Nederlandse woningmarkt. We zijn zeer verheugd over het vertrouwen dat NN Group in Vesteda heeft gesteld door de voormalige Delta Lloyd woningportefeuille bij Vesteda onder te brengen en haar belang in het fonds te vergroten.

De toevoeging van deze portefeuille aan onze bestaande portefeuille versterkt onze positie in aantrekkelijke gebieden, verbreedt ons woningaanbod en verbetert onze rendementen. We vergroten ons aanbod in het middenhuursegment en verstevigen onze positie in onze kernregio’s. Daarnaast vergroten we het aandeel eengezinswoningen in onze portefeuille. Deze transactie brengt tevens operationele kostenbesparingen met zich mee en zal leiden tot een lagere Total Expense Ratio (TER).”

Na afronding van de transactie zal Vesteda’s bestaande portefeuille bestaan uit ongeveer 27.000 woningen die een totale waarde van €6.3 miljard vertegenwoordigen. De gecombineerde acquisitiepijplijn zal uit meer dan 2.500 woningen bestaan met een waarde van rond de €750 miljoen. Inclusief de acquisitiepijplijn omvat de portefeuille van Vesteda circa 30.000 woningen met een waarde van ongeveer €7 miljard.

Om aan haar duurzaamheidsambities te voldoen streeft Vesteda ernaar het duurzaamheidsprofiel van de bestaande woningen uit de verworven portefeuille te verbeteren. De gemiddelde leeftijd van de woningen in de verworven portefeuille ligt iets hoger dan in Vesteda’s huidige portefeuille en het aanpassen van de portefeuille naar Vesteda’s duurzaamheidsstandaarden vereist een vergelijkbare inspanning als Vesteda’s bestaande verbeterprogramma. Om de gewenste energielabels te realiseren is Vesteda voornemens om tot eind 2020 additioneel €31 miljoen in de verworven portefeuille te investeren. Voor het eind van 2020 zal minimaal 80% van de totale woningportefeuille van Vesteda een A, B of C energielabel hebben en niet meer dan 20% zal op dat moment een D energielabel hebben.

Om het contante gedeelte van deze transactie te financieren heeft Vesteda gebruik gemaakt van een brugfaciliteit welke op termijn door langlopende schuldinstrumenten zal worden vervangen.

Kempen trad op als financieel adviseur, JLL als commercieel adviseur, Allen & Overy LLP, Buren Legal en Loyens & Loeff als juridisch adviseurs en EY als fiscaal adviseur voor Vesteda in deze transactie.

Over Vesteda

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.