Amsterdam,
10
april
2020
|
11:05
Europe/Amsterdam

Vesteda: Onderzoek naar loden leidingen in Amsterdamse huurwoningen vordert gestaag

Sinds half maart onderzoekt Vesteda 200 Amsterdamse huurwoningen op eventuele aanwezigheid van loden leidingen. Het onderzoek vindt woning-voor-woning plaats. Inmiddels is 15% van de woningen onderzocht en loodvrij verklaard.

De 200 woningen rond het Olympiaplein, President Kennedylaan en Churchilllaan werden in 1929 en 1939 opgeleverd. Vesteda heeft deze huurwoningen sinds een paar jaar in bezit. Hierdoor is niet bekend of er loden leidingen in deze woningen liggen, of dat deze bij eerdere renovaties al zijn verwijderd.

Strenge veiligheidsnorm

Tot op heden werd in 30 huurwoningen een watermonster genomen: 29 monsters bevatten minder dan 0,5 microgram lood per liter (µg/l). Eén monster bevatte 0,784 µg/l. Volgens de huidige Europese Drinkwaterrichtlijn mag kraanwater maximaal 10 µg/l bevatten. Deze norm wordt binnenkort waarschijnlijk verlaagd naar 5 µg/l. De gemiddelde loodconcentratie in Nederlands kraanwater is 1 µg/l. Vesteda neemt deze loodconcentratie als uitgangspunt en is hiermee dus veel strenger dan de wettelijke norm voorschrijft.

Vervolgonderzoek

Met de huurders van de overige 170 woningen staan in april, mei en juni afspraken voor het nemen van een watermonster. Uiteraard worden bij alle bezoeken strenge voorzorgsmaatregelen in acht genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als er loden leidingen worden aangetroffen, worden deze in samenspraak met de huurder vervangen.