Amsterdam,
18
december
2015
|
10:42
Europe/Amsterdam

Vesteda investeert ruim €20 miljoen extra in verduurzaming portefeuille

De Vergadering van Participanten van Vesteda heeft het voorstel om een bedrag van ruim €20 miljoen additioneel te investeren in het verduurzamen van de woningportefeuille unaniem goedgekeurd. Hiermee zal Vesteda in 2020 de afspraken uit het Energieakkoord overtreffen.

Met dit bedrag verbetert Vesteda de energieprestatie van circa 1.800 woningen. Het ambitieuze pakket aan maatregelen bestaat uit bouwkundige isolatie, vervanging van installaties door energiezuinige varianten en opwekking van duurzame energie door plaatsing van PV panelen. De uitvoering vindt complexgewijs en gefaseerd plaats over de jaren 2016 tot en met 2020. In 2020 zal 80% van de portefeuille van Vesteda een groen label hebben (minimaal energielabel C; Energie-Index maximaal 1,8). De resterende 20% heeft minimaal energielabel D (Energie-Index maximaal 2,1).

Samen met deze additionele maatregelen, zorgen acquisities, disposities en de reguliere duurzaamheidsmaatregelen voor een vergroening van de portefeuille. Aan het einde van het derde kwartaal bestond de acquisitiepijplijn uit bijna 1.000 woningen die de komende jaren in de beleggingsportefeuille zullen instromen, allen met een energielabel A of hoger.

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda: "Het verduurzamen van een portefeuille van deze schaal betekent een aanzienlijke investering. De unanieme goedkeuring hiervoor bevestigt dat investeerders de bedrijven waarin zij beleggen daadwerkelijk steunen in de uitvoering van hun MVO beleid."

Vesteda belegt voor een brede groep institutionele beleggers met een lange termijn visie, de drie grootste zijn ABP, Allianz Real Estate en PGGM.

Over Vesteda

Vesteda is een ondernemende belegger die zich richt op de residentiële vastgoedsector in Nederland. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt ca. €3,7 miljard. De verhuurportefeuille omvat circa 23.000 woningen. De woningen van Vesteda liggen hoofdzakelijk in de kerngebieden Randstad en Noord-Brabant. In 2014 boekte Vesteda met ruim 200 medewerkers een resultaat van €136 miljoen.