Amsterdam,
24
oktober
2018
|
15:20
Europe/Amsterdam

Vesteda en Vogelbescherming Nederland geven vogels meer ruimte in de stad

Woningbelegger Vesteda en Vogelbescherming Nederland gaan samen aan de slag om de leefomgeving voor vogels en mensen te verbeteren. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Om dit te vieren legden Fred Wouters van Vogelbescherming en Gertjan van der Baan van Vesteda samen de eerste gierzwaluw neststeen in het wooncomplex Enter aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Met deze stenen zijn vogelnesten beter beschermd tegen wind en onderhoudswerkzaamheden.

In de samenwerkingsovereenkomst gaat Vogelbescherming Vesteda advies geven om aanpassingen te doen bij renovaties en nieuwbouwprojecten. Vesteda hoopt met hulp van Vogelbescherming de juiste keuzes te maken en met oog voor flora en fauna haar woningportefeuille te verduurzamen. Daarnaast ontvangen nieuwe huurders van Vesteda binnenkort een welkomstpakket met vogelvriendelijke cadeaus voor tuin of balkon.

Een leefbare stad voor bewoners en natuur
In stedelijke gebieden is vaak weinig ruimte voor groen. Die trend is aan het keren, stadsnatuur en groen bouwen staan volop in de belangstelling. Met als reden: soorten als de huismus, gierzwaluw en huiszwaluw zien hun nesten steeds vaker verdwijnen door nieuwbouw, waardoor deze soorten in aantal achteruitgaan. Met het aanleggen van groene daken, neststenen en vogelvides krijgen vogels en andere dieren, zoals vlinders en bijen, hun leefomgeving in het stedelijk gebied terug. Tegelijkertijd geeft het een impuls aan de kwaliteit van de omgeving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen in groene wijken gezonder en gelukkiger zijn.

Vogelbescherming Nederland richt zich al jaren op het creëren van vogelvriendelijke steden. De samenwerking met Vesteda sluit hier naadloos op aan. CEO Vesteda, Gertjan van der Baan: “Op bijvoorbeeld de website www.checklistgroenbouwen.nl helpt Vogelbescherming het bedrijfsleven om met aandacht voor groen en vogels te bouwen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming, de Checklist Groen Bouwen geeft tal van ideeën en concrete adviezen waar we als Vesteda mee aan de slag kunnen gaan.”

Groene eilandjes boven op de stad
Vesteda draagt graag actief bij aan een groene woonomgeving, waar het prettig vertoeven is. Daar kan Vogelbescherming over adviseren. Fred Wouters van Vogelbescherming: “Een groen dak is niet alleen goed voor vogels, het biedt ook vele voordelen voor steden en voor bewoners, zoals waterberging, warmteregulering, geluidsisolatie, luchtzuivering en het is ook nog eens mooi om op uit te kijken. Stel je voor: al die verschillende gebouwen met een begroeid dak, die samen een archipel van groene eilandjes vormen boven op de stad!”

Over Vesteda

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.