Amsterdam,
25
februari
2020
|
15:36
Europe/Amsterdam

Ook Vesteda onderzoekt Amsterdamse huurwoningen op lood

Vesteda bezit in Amsterdam 375 woningen die vóór 1960 zijn gebouwd. In een deel van deze woningen zouden nog oude loden leidingen kunnen liggen. Het onderzoek naar loden leidingen vindt de komende periode woning-voor-woning plaats. Als er lood wordt aangetroffen, wordt de loden waterleiding in samenspraak met de huurder vervangen. Alle huurders zijn inmiddels geïnformeerd.

Vesteda verhuurt 28.000 woningen in Nederland, waarvan ongeveer 2% is ontwikkeld vóór 1960. In Amsterdam bezit Vesteda 375 van deze woningen. De oudste woningen uit 1929 bevinden zich rond het Olympiaplein (29) en de Churchilllaan (170). De 8 woningen aan de President Kennedylaan werden in 1939 opgeleverd. De bouwplannen voor de 168 woningen aan het Surinameplein werden in 1959 opgestart.

Woning-voor-woning

Vesteda heeft de oudere huurwoningen sinds een paar jaar in bezit. Hierdoor is niet bekend of er loden leidingen in deze woningen liggen, of dat deze bij eerdere renovaties al zijn verwijderd. Om die reden moet het onderzoek naar loden leidingen woning-voor-woning plaatsvinden. Het onderzoek naar eventuele aanwezigheid van loden leidingen in de woningen aan het Surinameplein is inmiddels afgerond. Hier zijn geen loden waterleidingen aangetroffen.