Amsterdam,
02
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe juridische structuur maakt Vesteda toegankelijker

Per vandaag heeft Vesteda zijn juridische structuur aangepast. Vesteda, het vastgoedfonds in woningen, wordt hiermee toegankelijker voor binnen- en buitenlandse institutionele beleggers. De structuur is vereenvoudigd; De fondsvoorwaarden voor participatie zijn volledig aangepast aan de hedendaagse wensen van institutionele beleggers.

Vesteda heeft zijn structuur van twee commanditaire vennootschappen (cv’s) veranderd in een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening (FGR). Dit leidt er toe dat beleggers via participatie in het FGR deelnemen in alle activiteiten van Vesteda.

Een besluit voor deze vereenvoudigde structuur is genomen door de participanten, op voordracht van de directie van Vesteda Groep bv (de manager van Vesteda Woningen). Andere wijzigingen in hetzelfde besluit omvatten het verplaatsen van Vesteda Project bv in de structuur, wijzigen van de juridische vorm van de bewaarders van het vastgoed in stichtingen en het moderniseren van de governance-bepalingen. “Deze maatregelen maken het fonds commercieel effectiever met behoud van fiscale efficiëntie”, aldus Luurt van der Ploeg, CFO van Vesteda. “De structuur is in nauwe samenwerking met PwC (fiscaal) en Allen & Overy (juridisch) tot stand gekomen en volledig afgestemd met de belastingdienst”.

De directie van Vesteda heeft gekozen voor een Engelstalige naam, Vesteda Residential Fund, omdat het fonds ook toegankelijk is voor niet-Nederlandse institutionele beleggers. De naam van Vesteda Groep bv wijzigt in Vesteda Investment Management bv en de naam van Vesteda Project bv in Vesteda Project Development bv.

Profiel Vesteda
Vesteda is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds en verschaft institutionele beleggers toegang tot de Nederlandse woningmarkt. Vesteda is niet-beursgenoteerd. Primo 2012 telt Vesteda 17 participanten. Vesteda verhuurt eigentijdse en duurzame appartementen en woningen in en rond de grote en middelgrote steden in de sterkere economische regio’s. Bij Vesteda werken circa 300 medewerkers (FTE).