Amsterdam,
03
december
2020
|
15:12
Europe/Amsterdam

Klanttevredenheid Vesteda-huurders opnieuw gestegen

In het jaarlijkse huurderstevredenheidsonderzoek van Customeyes scoort Vesteda op vrijwel alle fronten een beter resultaat dan vorig jaar. De algemene tevredenheid van de huurders steeg van 6,8 naar 7,1.

Naast algemene tevredenheid werd in het Customeyes-onderzoek onder meer gevraagd naar de tevredenheid over de woning en woningomgeving. De Vesteda-woningen en woonomgeving werden positief beoordeeld, net als onze dienstverlening. Alle scores waren hoger dan in 2019 en lagen op of boven de benchmark met de andere deelnemers.

Focus op duurzaamheid

Vesteda focust de laatste jaren op het verbeteren en verduurzamen van haar woningen en heeft de ambitie om 99% van haar woningen in 2024 te voorzien van een groen energielabel. Huurders beoordelen onze huidige inspanningen blijkbaar positief, want de tevredenheid over het energieverbruik van de woning werd in één jaar flink verbeterd.

Klachten en reparaties

Huurders zijn minder tevreden over het afhandelen van klachten en reparaties. Een van onze actiepunten is dan ook het verbeteren van het interne afhandelingsproces van klachten en reparaties. Over de betrokken medewerkers waren huurders echter positief.

Tot slot

Dit huurderstevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks in september en oktober uitgevoerd door Customeyes, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Vesteda wil de beste verhuurder van Nederland worden en dit onderzoek laat ons elk jaar zien of we op de juiste weg zitten. Customeyes maakte op basis van ons huurdersbestand een representatieve selectie en nodigde 6.500 huurders uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Ruim 44% heeft daadwerkelijk meegewerkt. Deze hoge respons laat zien hoe betrokken onze huurders zijn. Wij danken onze huurders uiteraard hartelijk voor het geven van hun mening.