Amsterdam,
24
oktober
2023
|
08:23
Europe/Amsterdam

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda, kondigt vertrek aan per april 2024

Gertjan van der Baan stopt in april 2024 als CEO van Vesteda. Van der Baan vervult deze functie sinds 1 januari 2014 en is dan ruim tien jaar eindverantwoordelijk geweest voor de grootste woningbelegger van Nederland. Daarvoor werkte Van der Baan ruim tien jaar bij Van Herk Groep en negen jaar bij Kempen & Co. 

De woningportefeuille van Vesteda is onder de verantwoordelijkheid van Van der Baan gegroeid van 23.000 naar 28.000 woningen, waarbij de waarde van de portefeuille is gegroeid van bijna 4 naar 9 miljard euro. Daarnaast heeft hij de verduurzaming van de woningportefeuille hoog op de agenda gezet. Dit leidde onlangs tot een wereldwijde nummer 1-positie in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Ook de huurders- en medewerkerstevredenheid namen onder zijn leiding significant toe. 

Van der Baan licht zijn aangekondigde vertrek als volgt toe: “Ik heb besloten om na tien jaar Vesteda iets anders te gaan doen. Bij mijn komst maakte de onderneming een moeilijke periode door, onder andere door de langdurige financiële crisis. Mede door verbeterde marktomstandigheden, en met brede steun van participanten, commissarissen en mijn collega’s is het gelukt om Vesteda te versterken en uit te breiden. Vesteda staat er op dit moment buitengewoon goed voor en ik kan de organisatie dan ook met een gerust hart achterlaten en verder nadenken over mijn toekomst na Vesteda.” 

Jaap Blokhuis, voorzitter van de Supervisory Committee van Vesteda: “Namens de commissarissen wil ik Gertjan heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor Vesteda heeft betekend. Met zijn komst is binnen Vesteda een enorme cultuurverandering gerealiseerd. Onder zijn leiderschap werd de positie van Vesteda als marktleider verder verstevigd, is de financiële positie versterkt en is de portefeuille gegroeid en verduurzaamd, met als resultaat een leidende positie in de GRESB. Daarnaast is er al tien jaar sprake van unanieme steun van onze participanten voor het beleid van de onderneming. In zijn rol als voorzitter van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland) heeft Gertjan een bijdrage geleverd aan de onderkenning van de rol van de institutionele beleggers op de woningmarkt. Hierin gaf hij blijk van zijn maatschappelijke betrokkenheid; niet alleen vanuit het oogpunt van de beleggers maar juist ook vanuit huurdersperspectief. We hebben de samenwerking met Gertjan en zijn transparantie als zeer prettig en professioneel ervaren. Wij wensen hem heel veel succes en zijn zeer benieuwd waar en hoe hij zijn carrière gaat vervolgen.” 

De Supervisory Committee is inmiddels gestart met het proces om een geschikte opvolger (m/v) te vinden. 
 

Boilerplate

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.