Amsterdam,
23
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Financiering Vesteda: AAA-ratings van € 1,4 miljard herbevestigd

Woningbeleggingsfonds Vesteda heeft afgelopen vrijdag een obligatielening van € 625 mln onderhands geplaatst. De financiering past in de strategie tot reductie en diversificatie van het vreemd vermogen dat in totaal circa € 1,4 mrd bedraagt. De nieuwe lening kreeg een AAA-rating van de kredietbeoordelaars S&P, Fitch en Moody’s. Van de bestaande leningen is de AAA-rating herbevestigd.

De nieuwe A8-financiering is, naast de inzet van € 125 mln uit eigen liquide middelen, aangewend om de A3- en A5-serie ter hoogte van gezamenlijk € 750 mln af te lossen. Dit heeft geresulteerd in een reductie van het vreemd vermogen van Vesteda van circa € 1,6 mrd tot circa € 1,4 mrd.

Enkele weken geleden heeft Vesteda voor deze financiering derivaten ingekocht. Uiterlijk juli 2012 zouden een aantal Interest Rate Swaps (IRS) expireren die in het verleden zijn afgesloten. Met het vroegtijdig afsluiten van de IRS is een variabele rente gefixeerd op een zeer laag, vast renteniveau (swap rate) van onder 2 procent. De looptijd van de IRS bedraagt 8 jaar (voor € 500 mln) respectievelijk 5 jaar (voor € 125 mln).

Door deze transactie neemt de gewogen gemiddelde swap rate van de financieringsportefeuille af van 3,5 procent tot 2,6 procent, terwijl de gemiddelde rentelooptijd toeneemt van 1,4 jaar tot 4,6 jaar.

Luurt van der Ploeg, CFO van Vesteda: ‘Doelstelling is om het rendement/risico-profiel van ons vastgoedfonds voor onze institutionele beleggers verder te optimaliseren. In deze strategie past de reductie van het vreemd vermogen en diversificatie naar product, markt en looptijd.’

ABN AMRO trad op als Sole Arranger en was met Rabobank Joint Lead Manager voor de plaatsing. Bishopsfield Capital Partners heeft opgetreden als Rating Agency Advisor. Allen & Overy, Clifford Chance en Stibbe hebben juridisch geadviseerd.

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.