Amsterdam,
17
oktober
2019
|
12:13
Europe/Amsterdam

Eva Klein Schiphorst benoemd als commissaris Vesteda

Eva Klein Schiphorst

De Buitengewone Vergadering van Participanten van Vesteda heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw E. (Eva) Klein Schiphorst (1964) als lid van het Supervisory Committee van Vesteda. Tevens werd mevrouw S.N. (Seada) van den Herik (1972) herbenoemd voor een tweede termijn.

Eva Klein Schiphorst beschikt over jarenlange ervaring in de vastgoedsector. Momenteel is zij directeur Business Unit Public buildings bij Royal HaskoningDHV en werkt zij voor diverse klanten met vraagstukken op het gebied van energietransities en het verduurzamen van grote vastgoedportefeuilles. Daarvoor heeft zij bijna 10 jaar verschillende functies bekleed bij het Rijksvastgoedbedrijf, waaronder Directeur Transacties en Projecten, en Algemeen Directeur respectievelijk Directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwendienst (nu onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf). Hierdoor beschikt Eva Klein Schiphorst over een groot netwerk in de publieke sector. Eva Klein Schiphorst brengt brede kennis mee op het gebied van verschillende disciplines binnen het vastgoed, waaronder organisatie- en projectontwikkeling en financiën, alsmede kennis op relevante thema’s als duurzaamheid.

Eva Klein Schiphorst is per 17 oktober 2019 benoemd als lid van het Supervisory Committee van Vesteda voor een periode van vier jaar. De zittingstermijn kan ten hoogste eenmaal voor de duur van dezelfde periode worden verlengd.

Eva Klein Schiphorst vult de vacante positie in die is ontstaan als gevolg van het einde van de tweede en laatste termijn van de heer P. (Peter) Kok. Vesteda is de heer Kok zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan en betrokkenheid bij de onderneming in de afgelopen acht jaar, waaronder 2,5 jaar als voorzitter van het Supervisory Committee. De heer Jaap Blokhuis, lid van het Supervisory Committee sinds 2017, heeft onlangs het voorzitterschap van het Supervisory Committee overgenomen.

Met de benoeming van mevrouw Klein Schiphorst en herbenoeming van mevrouw van den Herik bestaat het Supervisory Committee van Vesteda uit de volgende vijf leden: de heer J.G. (Jaap) Blokhuis (voorzitter), mevrouw S.N. (Seada) van den Herik, de heer H. (Hans) Copier, de heer T.W. (Theo) Eysink en mevrouw E. (Eva) Klein Schiphorst.

Over Vesteda

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.