Amsterdam,
14
maart
2022
|
15:44
Europe/Amsterdam

Eerste stap in herontwikkeling Klokkenhof aan Surinameplein

De planvorming voor de renovatie en herontwikkeling van de Klokkenhof, inclusief naastgelegen gebouwen aan het Surinameplein, kan beginnen. Gemeente Amsterdam en Vesteda zijn al enige tijd met elkaar in gesprek en hebben afgesproken om de mogelijkheid tot het realiseren van circa 124 nieuwe middenhuurwoningen op deze locatie te gaan verkennen. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot de uitvoering van groot onderhoud van 144 sociale huurwoningen in de hoogbouw onderzocht. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel en Pieter Knauff van Vesteda hebben de uitgangspunten hiervoor bekrachtigd in een convenant.

Institutionele woningbelegger Vesteda is eigenaar en verhuurder van het gebouwencomplex aan het Surinameplein. Het complex uit 1962 bestaat uit laagbouw (thans 24 woningen) en hoogbouw (een flatgebouw met 144 appartementen en een hotel). In 2020 wees de gemeente Amsterdam de hoogbouw met de aanpalende voormalige leeszaal aan als gemeentelijk monument.

Investeren
De ambities omvatten het voornemen voor een investering in de kwaliteit van de monumentale hoogbouw door een volledige renovatie van 144 appartementen. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om circa 124 nieuwbouwappartementen aan het middenhuursegment toe te voegen, op de huidige locatie van de laagbouw. Vesteda heeft ontwikkelaar Lingotto gevraagd om het proces te begeleiden. Indien de plannen worden vastgesteld en uitgevoerd, zal de gemeente de openbare ruimte rond de Klokkenhof en het Surinameplein opnieuw inrichten. Hiermee zal dit gebied een enorme impuls krijgen.

Bewonersparticipatie
De komende maanden werkt Vesteda aan het opstellen van een herontwikkelingsplan, waarbij de bewoners van de Klokkenhof uiteraard worden betrokken. De participatie van de bewoners start binnenkort en wordt intensiever naarmate de plannen concreter worden.

Pieter Knauff, chief investment officer Vesteda

“Vesteda vindt het een mooie uitdaging om zich samen met de Gemeente Amsterdam, bewoners en belanghebbenden in te spannen om tot een haalbare en duurzame herontwikkeling van het gebouwencomplex de Klokkenhof aan het Surinameplein te komen, waarbij de hoogbouw als monument in ere wordt hersteld en moderne middenhuurwoningen aan de Amsterdamse woningvoorraad kunnen worden toegevoegd. Het convenant onderstreept dat Amsterdam én Vesteda hier hun schouders onder willen zetten. En dat is goed nieuws voor de stad!”

Pieter Knauff, chief investment officer Vesteda
Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid

“Opnieuw realiseren we in Zuid een flinke hoeveelheid van de broodnodige middenhuur. Het gaat maar liefst om circa 124 huizen voor middeninkomens. Door de monumentale status van de hoogbouw is het een ingewikkelde herontwikkeling. Nu ligt er een mooie basis voor een plan met behoud van het monument en tegelijkertijd meer en betere woningen te realiseren. Het is goed dat Vesteda hierin wil investeren en we hebben alle vertrouwen in de uitwerking van de plannen.”

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid