Amsterdam,
18
februari
2022
|
12:53
Europe/Amsterdam

De Regenboog Groep en Vesteda werken samen in project Onder de Pannen

Vesteda ondertekende onlangs een convenant met de Regenboog Groep waardoor Vesteda-huurders in Amsterdam en Amstelveen een kamer in hun huurwoning kunnen onderverhuren aan economisch daklozen. Het is voor mensen die opeens dakloos worden, bijvoorbeeld door een faillissement, scheiding of verlies van hun baan, vaak erg lastig om onderdak en rust te vinden om hun leven weer op orde te krijgen. Het project Onder de Pannen biedt economisch daklozen tijdelijk onderdak bij stadsgenoten die in hun woning een kamer beschikbaar hebben.

Het project ‘Onder de Pannen’ is een initiatief van de Regenboog Groep in samenwerking met de dienst Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam. Het is Vesteda-huurders contractueel niet toegestaan om hun huurwoning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Echter, vanwege het maatschappelijke belang maakt Vesteda hierop een uitzondering voor Amsterdamse en Amstelveense huurders die een kamer willen onderverhuren via Onder de Pannen.

Voor het onderverhuren van een kamer aan een economisch dakloze geldt een maximale termijn van één jaar. Van de deelnemers aan Onder de Pannen wordt namelijk verwacht dat zij proactief op zoek gaan naar zelfstandige woonruimte. Op die manier wordt de doorstroom bevorderd en kan de kamer na een periode van één jaar eventueel weer aan een andere economisch dakloze worden onderverhuurd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Onder de Pannen.