Amsterdam,
29
december
2020
|
15:42
Europe/Amsterdam

Corona beïnvloedt woonbeleving van Vesteda-huurders

Vanwege alle coronamaatregelen zijn mensen vaker thuis en werken ook vaker vanuit huis. Vesteda wilde meer weten over de woonbeleving van haar huurders. Vesteda benaderde 5.000 huurders voor een onderzoek naar hun woonbeleving tijdens de coronamaatregelen. Het responspercentage was ruim 22%. Wat blijkt? Huurders werken inderdaad veel vaker thuis, waarderen hun buitenruimte en supermarkten in de buurt, maar hebben meer last van geluid en hun buren.

Van onze huurders met een baan gaf 63% aan dat sinds de uitbraak van het coronavirus vaker vanuit huis wordt gewerkt. Meer dan de helft van de werkenden werkt meer dan twee dagen per week thuis. Uit het onderzoek blijkt ook dat 14% een werkkamer in hun woning mist.

Blij met wat je hebt

In het onderzoek werd gevraagd naar positieve en negatieve woonervaringen vanwege de corona-maatregelen. Verrassend was de uitkomst dat Vesteda-huurders vaker positieve punten wisten op te noemen. In een tijd waarin veel mensen thuis zijn en zich meer dan ooit kunnen ergeren aan overlast in en rondom de woning, blijkt dat veel mensen blij zijn met wat ze hebben. Velen noemen aanwezigheid van een buitenruimte, nabijheid van supermarkten en groen in de buurt als positieve punten van hun huidige huurhuis.

Verhuiswensen?

Er werd ook gevraagd naar eventuele verhuiswensen. Voor 27% van de respondenten is de wens om te verhuizen in de afgelopen periode concreter geworden. De behoefte om te verhuizen is toegenomen. Deze huurders vinden hun huidige woning te klein, te koud, te warm of te duur, missen een werkkamer of buitenruimte of ondervinden meer overlast van de buren. Ruim 17% van de respondenten ergert zich meer dan voorheen aan de buren. Eén respondent gaf een duidelijk antwoord op de vraag of hij zou willen verhuizen: “Ik wil niet verhuizen, maar ik wil wel dat mijn buren verhuizen”.