Amsterdam,
20
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Arjan Schakenbos lid van bouwteam Toekomstagenda Bouw

Een Bouwteam, met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen gaat zich buigen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam heeft de opdracht om in een Toekomstagenda Bouw aan te geven hoe door een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de bouwindustrie nieuwe opbrengsten kan aanboren en de kosten en risico’s kan beperken. Voorzitter van het Bouwteam is de heer Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM Groep. Dat schrijft minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet installeert het Bouwteam vanwege het grote belang van de bedrijfstak voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De woning- en utiliteitsbouw is met zo’n 6,5 procent van het BBP goed voor zo’n 350.000 banen. Maar door de economische crisis zijn de investeringen en werkgelegenheid sterk teruggevallen en dalen de rendementen. Door het beter benutten van de verdienmogelijkheden, in te zetten op kostenbeheersing en het beperken van de risico’s moeten de sector en de Nederlandse economie aan slagkracht winnen.

Het Bouwteam nodigt daartoe alle partijen uit de sector uit een bijdrage te leveren aan een investerings- en innovatieagenda en kijkt ook nadrukkelijk naar de betrokkenheid van marktpartijen die van buiten de bouw- en vastgoedsector komen, bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien zal het Bouwteam kritisch kijken naar de bestaande wet- en regelgeving en bezien of noodzakelijke vernieuwingen hierdoor worden gehinderd.

Het Bouwteam bestaat naast voorzitter Joop van Oosten uit de volgende leden: Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan Schakenbos, Daan van der Vorm en Bert van Delden. Minister Spies heeft het Bouwteam gevraagd de Toekomstagenda Bouw dit voorjaar af te ronden.