Amsterdam,
13
mei
2022
|
18:01
Europe/Amsterdam

Vesteda voorziet woningportefeuille binnen één jaar van duurzaamheidscertificaten

Vesteda heeft de ambitie om koploper te zijn in duurzaam wonen. Inmiddels behoort Vesteda tot de Europese top-5 van duurzame residentiële vastgoedfondsen. Naast een verantwoorde, duurzame beleggingsportefeuille betekent duurzaam wonen ook het beheren en verhuren van kwalitatieve, gezonde woningen. Met het ontstaan van de nieuwe richtlijn ‘BREAAM-NL In-Use Woningen’ wordt het voor Vesteda mogelijk om dit jaar vrijwel de volledige woningportefeuille te certificeren. Op basis van de eerste nulmetingen in 2022 kan de performance van deze woningen in de komende jaren verder worden verbeterd. 

Nieuwe certificeringsmethode 
Stephan de Bie, programmamanager duurzaamheid bij Vesteda, was vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe richtlijn BREEAM-NL In-Use Woningen: “Het verkrijgen van duurzaamheidscertificaten voor onze woningen was voor ons geen doel op zich. Daarnaast was er naar ons idee nog steeds geen passende, onafhankelijke certificeringsmethode voor onze woningportefeuille. Tot vorig jaar is samen met de Dutch Green Building Council gewerkt aan het opzetten van een nieuwe methode. Via die methode worden onze eengezinswoningen en appartementencomplexen dit jaar in één keer gecertificeerd. Het certificeringsproces vindt plaats in drie stappen. Eerst vindt een quickscan plaats, vervolgens een diepere analyse met een audit, waarna de daadwerkelijke certificering volgt. Deze methodiek geeft ons ook de mogelijkheid om de performance van onze woningen te benchmarken met andere woningen en tegen het gewenste duurzaamheidsniveau, waardoor goede mogelijkheden ontstaan om het leefklimaat van onze huurders verder te verbeteren. Op die manier werken we verder aan onze ambitie om koploper te zijn in duurzaam wonen.”

Landelijke nulmeting 
Vesteda heeft CFP Green Buildings en Longevity gevraagd om de duurzaamheidsprestaties van bijna 28.000 woningen vast te stellen en van een duurzaamheidscertificaat te voorzien. Vanaf begin mei tot eind oktober 2022 voeren inspecteurs van deze organisatie de landelijke nulmeting uit. De inspecteurs kijken vanaf de straat naar de buitenkant van de woningen en voor een representatieve steekproef wordt een aantal woningen per complex ook daadwerkelijk van binnen geïnspecteerd. Uiteraard wordt aan de bewoners van deze woningen vooraf toestemming gevraagd voor het betreden van hun woning.