Amsterdam,
05
juni
2018
|
15:28
Europe/Amsterdam

Vesteda voorloper in autodelen op de Zuidas

Huurders en medewerkers De Boel delen tien BMW i3’s

Op de Zuidas is autodelen al dagelijkse realiteit. Vesteda beschikt in complex De Boel over tien 100% elektrische BMW i3’s die middels een app worden ingezet als deelauto. De bewoners van De Boel en de medewerkers van Vesteda en Axeco delen samen deze elektrische auto’s.

Hiermee draagt Vesteda bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van de parkeerdruk in Amsterdam.Complex De Boel, gelegen op de Zuidas aan De Boelelaan in Amsterdam, bestaat uit 3.600 m2 kantoor en 154 woningen in het middensegment en is recent grondig gerenoveerd. Het complex is bewust niet gesloopt maar getransformeerd om te voldoen aan de duurzame standaarden voor de toekomst. Het gebouw werd vrijwel tot op het betonnen karkas gestript om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd, wat het energielabel opwaardeerde van een G- naar een B-label. Op het dak is een gezamenlijke daktuin gerealiseerd die voorzien is van een waterbuffersysteem. Het regenwater wordt gebufferd voor de planten op de daktuin en het overschot aan water vloeit gefaseerd terug naar het riool om wateroverlast tegen te gaan. Het autodeelprogramma zorgt op zijn beurt voor een extra duurzame component: de CO2-uitstoot daalt en er is minder parkeerruimte nodig. De tien BMW i3 modellen staan op de begane grond in mooi verlichte garageboxen met een glazen pui.

Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda: “Vesteda wil een leidende rol spelen op het gebied van duurzaam wonen. Onze huurders in de stad hebben behoefte aan mobiliteit, maar niet per se aan een eigen auto. Door deelauto’s aan te bieden aan onze huurders en medewerkers in De Boel dragen we bij aan een beter klimaat, leveren we een waardevolle dienst aan onze huurders en optimaliseren we de inzet van ons wagenpark: de auto’s staan immers veel minder stil. In de praktijk zien we bovendien dat het gebruik door bewoners (veelal ’s avonds en in het weekend) en door medewerkers (veelal overdag op werkdagen) elkaar uitstekend aanvult. Bewoners waarderen het dat ze in een gebouw wonen waar deelauto’s beschikbaar zijn en dat blijkt ook uit het groeiend aantal reserveringen.”

Marc Bras, Manager BMW i van BMW Group Nederland: “Er is een belangrijke rol weggelegd voor elektrische deelauto’s in de toekomst van mobiliteit. In de praktijk zien we al dat steeds meer partijen deelauto’s integreren in vastgoedprojecten. Om onze innovatieve producten en diensten overtuigend in de markt te zetten, zoeken we steeds weer sterke partners om nieuwe verbindingen mee te leggen en vooral nu al te laten zien wat er mogelijk is. Door heel Nederland zien we de laatste jaren autodeel-initiatieven ontstaan. Deelauto’s zijn voor ons heel belangrijk. Op basis van intelligente systemen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte van gebruikers, zorgen we erdoor BMW Group ook in de toekomst relevant blijft voor een nog bredere doelgroep.”Het integreren van autodelen in vastgoed is een logische en duurzame keuze die veel voordelen biedt. “Door auto’s te delen, besparen gebruikers aanzienlijk in kosten, terwijl ze wel naar behoefte hun individuele mobiliteit kunnen invullen”, vervolgt Bras. “In de nieuwe economie gaat het er niet langer om dat je een auto bezit. Belangrijker is dat je kunt beschikken over mobiliteit. Ook voor steden is het delen van elektrische auto’s een interessante oplossing in verband met thema’s als luchtkwaliteit en ruimte, striktere parkeernormen en meer groen in de stad door minder auto’s toe te laten.”