Amsterdam,
23
september
2020
|
18:22
Europe/Amsterdam

Vesteda verbindt zich aan Paris Proof-commitment

Samen met tientallen andere organisaties neemt Vesteda allerlei maatregelen om te besparen op energieverbruik. Deze partijen hebben een gemeenschappelijk uitgangspunt: het energieverbruik in de gebouwde omgeving met tweederde verlagen. En daarmee ook de daarbijhorende CO₂-emissies terug te brengen. Dutch Green Building Council nam het initiatief om deze partijen bijelkaar te brengen en hun ambities te laten vastleggen in een document dat Paris Proof-commitment wordt genoemd.

​Door middel van een korte video met deelnemers van alle betrokken organisaties, waaronder Vesteda's ceo Gertjan van der Baan, werd dit commitment afgelopen dinsdag gepresenteerd aan Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie. In het commitment vroegen partijen tevens om gebouwen voortaan op werkelijk energiegebruik te normeren, en niet meer op basis van energielabels. Hierdoor kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen versneld worden behaald.

DGBC-directeur Annemarie van Doorn reageerde enthousiast na de overhandiging: "Timmermans vraagt om kwalitatief goede plannen en dat hij ons plan daartoe rekent is een mooi compliment. We gaan dan ook naar Brussel en we nemen partijen uit onze achterban mee. Daar gaan we ons commitment nogmaals onder de aandacht brengen en laten we zien dat meten op werkelijk verbruik het juiste middel is."

"Vesteda heeft de ambitie uitgesproken om de woningportefeuille in 2050 gemiddeld Paris Proof te hebben. Hiertoe wordt een routekaart opgesteld, waarin we jaarlijks vastleggen wat onze doelstellingen zijn ten aanzien van energie-intensiteit en uitstoot van onze totale woningportefeuille", aldus Stephan de Bie, programmamanager Duurzaamheid bij Vesteda.

Het Paris Proof-commitment is te lezen via de website van de Dutch Green Building Council.