Amsterdam,
26
oktober
2020
|
16:13
Europe/Amsterdam

Vesteda steunt vernieuwde afspraken over huisuitzettingen

In 2020 heeft Vesteda slechts drie huisuitzettingen laten verrichten. Problematische huurachterstanden, die al voor de uitbraak van het coronavirus waren ontstaan, leidden onlangs tot deze huisuitzettingen. Vesteda blijft zeer terughoudend met huisuitzettingen vanwege de impact op de persoonlijke levenssituatie van huurders.

Coulance-maatregelen

In maart 2020 spraken de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brancheorganisaties en verhuurders met elkaar af om maatwerkoplossingen te zoeken voor huurders met betalingsproblemen en huisuitzettingen voorlopig uit te stellen. Deze afspraak werd onlangs vernieuwd. Vesteda biedt nog steeds maatwerkoplossingen voor huurders die in huurbetalingsproblemen komen en voorkomt huisuitzettingen, tenzij er sprake is van criminele activiteiten, extreme overlast of een problematische huurachterstand.

Langdurig traject

Voordat Vesteda een deurwaarder inschakelt, is er al een heel traject doorlopen. Een huurder die wordt geconfronteerd met een deurwaarder heeft meestal een problematische huurachterstand, reageert niet op betalingsherinneringen, wil geen betalingsregelingen treffen of houdt zich niet aan gemaakte afspraken. Pas als een huurder ook niet reageert op de aanmaning van de deurwaarder wordt bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst aangevraagd. Een daadwerkelijke huisuitzetting wordt pas uitgevoerd na een gerechtelijke uitspraak.