Amsterdam,
12
oktober
2021
|
18:13
Europe/Amsterdam

Vesteda plaatst rookmelders in alle huurwoningen

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in een woning op elke verdieping met een verblijfsruimte een rookmelder te hebben. Voor nieuwbouwwoningen gold deze wettelijke verplichting al sinds 2003. Wij zijn al enige tijd bezig met het plaatsen van rookmelders in onze huurwoningen en ronden deze werkzaamheden volgens planning voor 1 juli 2022 af. Huurders in een woning zonder rookmelders, die nog niet zijn geïnformeerd, ontvangen binnenkort een brief met informatie over wanneer hun rookmelders worden aangebracht.

De Tweede Kamer besloot in april 2020 tot een wijziging van het Bouwbesluit, mede naar aanleiding van een advies van de brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en bouwende partijen. Hiermee is het aanbrengen van rookmelders een wettelijke verplichting geworden. Vesteda is groot voorstander van het plaatsen van rookmelders in woningen. Het is bekend dat een brand vaak relatief klein ontstaat, maar zich in sommige gevallen razendsnel kan uitbreiden. Een rookmelder heeft een alarmerende functie om bewoners te beschermen tegen de risico’s van brand en rook. Het aanbrengen van rookmelders zorgt voor een afname van het aantal woningbranden en zorgt daarnaast voor een meer veilige woonomgeving voor onze huurders.