Amsterdam,
21
oktober
2021
|
19:14
Europe/Amsterdam

Vesteda ondertekent Convenant Houtbouw

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere biobased materialen. Dat is het streven van het Convenant Houtbouw waar, naast Vesteda, meer dan 80 andere organisaties hun handtekening onder hebben gezet.

Het convenant levert jaarlijks ca. 220.000 ton CO2-uitstootreductie op, en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot. Met houtbouw en voldoende locaties kunnen woningen op industriële wijze, sneller en betaalbaarder worden geproduceerd, met minder bouwafval. Gertjan van der Baan: "Het spreekt ons aan dat we met uitbreiding van bos- en houtbouw een positieve impact kunnen hebben op ons klimaat. Biobased bouwmaterialen slaan CO2 op. Houtbouw is voor ons dus een no-brainer. Het hout moet wel uit duurzaam beheerde productiebossen komen, waar constante nieuwe aanplant voorop staat."

Wat gaat er gebeuren

Belangrijke onderdelen van het Convenant Houtbouw zijn: het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen, kennisdelen en het organiseren van meer stimulerende regelgeving voor houtbouw. Tot slot werken betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscase van de houtbouwketen. Met een schaalsprong en kennistoename rond houtbouw wordt verwacht dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen afzienbare tijd kan worden verbeterd. 

Partijen

Het convenant is ondertekend door gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties.