Amsterdam,
10
juni
2022
|
18:11
Europe/Amsterdam

Vesteda medeondertekenaar van Rotterdams convenant tegen woonoverlast

De gemeente Rotterdam, politie en enkele woningcorporaties besloten in 2015 om woonoverlast in Rotterdam gezamenlijk aan te pakken. Dit leidde tot het convenant Actieplan Woonoverlast. Uit evaluaties bleek dat de inzet van meerdere partijen noodzakelijk is om complexe woonoverlast beter te kunnen aanpakken en oplossen. Om die reden werden particuliere verhuurders, verhuurbemiddelaars en zorg- en maatschappelijke instellingen onlangs ook uitgenodigd om het convenant te ondertekenen. Vesteda wil samen met alle andere ondertekenaars actief optreden tegen complexe woonoverlast in Rotterdam.

Overlast van buren is een maatschappelijk probleem. Woonoverlast ontstaat door asociaal of onaangepast gedrag, komt voort uit een hulpbehoefte of zorgvraag, of ontstaat door woonfraude, zoals het oneigenlijk of illegaal gebruik van een woning. De ruggengraat van de Rotterdamse aanpak van complexe woonoverlast is het gebiedsgerichte en periodieke overleg. 

In zo’n overleg bespreken de convenantspartners een specifieke woonoverlastzaak om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Elke partner heeft een eigen rol met instrumenten en bevoegdheden. Het uitgangspunt is dat de partners in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast ingrijpen, om escalatie te voorkomen. Overigens zijn Rotterdammers in eerste instantie uiteraard zelf verantwoordelijk om overlast van buren bespreekbaar te maken, eventueel met hulp van buurtbemiddeling.