Amsterdam,
19
december
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vesteda Investment Management benoemt Ruud Spee tot (titulair) Directeur Fundmanagement

Per 1 januari 2013 zal Ruud Spee de functie van (titulair) Directeur Fund Management bekleden in het management team van Vesteda Investment Management bv. 

De heer Spee is sinds februari 2006 werkzaam binnen Vesteda als Groepscontroller. In zijn nieuwe functie zal hij als primaire aandachtsgebieden hebben: risicomanagement, compliance met jaarverslaggevingrecht, procescertificering en AIFM-D. 

De directie van Vesteda feliciteert de heer Spee met zijn benoeming en spreekt het volste vertrouwen uit in een verdere voortzetting van de goede samenwerking.

Profiel Vesteda Investment Management
Vesteda Investment Management is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.