Amsterdam,
09
juli
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vesteda Investment Management benoemt Joep Visschedijk (39) tot Portfoliomanager per 1 juli 2012.

Als Portfoliomanager zal Visschedijk zich richten op de lange termijn strategie voor de woningportefeuille van Vesteda Residential Fund, het taxatieproces, toetsing van de operationele implementatie van de portefeuille strategie, benchmarking en performance analyse van Vesteda Residential Fund.

De heer Visschedijk is in augustus 2008 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van Vesteda Investment Management als Senior Asset Manager. Daarvoor was hij Asset Manager bij ING Real Estate Investment Management.

Profiel Vesteda
Vesteda is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.