Amsterdam,
13
september
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vesteda gooit hoge ogen met duurzaamheid- en milieuscores

Woningfonds best in class in categorie Residential GRESB

Als gevolg van het in 2009 geactiveerde duurzaamheidbeleid scoort Vesteda bovengemiddeld goed  op het gebied van duurzaamheid. In vergelijking met de deelnemende woningfondsen komt Vesteda zelfs wereldwijd als beste naar voren. Dit kwam tot uiting uit de onlangs gepresenteerde resultaten van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). De GRESB is opgezet door APG, PGGM en USS en heeft als doel de milieuprestaties van de wereldwijde vastgoedsector in beeld te brengen. Intussen is dit uitgegroeid tot een initiatief dat breed wordt gedragen door de vastgoedsector met 17 institutionele partijen en toonaangevende vastgoedassociaties waaronder EPRA, INREV en IVBN. De milieubenchmark geeft scores aan van milieumanagementpraktijken en de invoering hiervan, waardoor milieuscores van afzonderlijke vastgoedbeleggingen vergelijkbaar worden met corporate duurzaamheid- doelstellingen. Het onderzoek is ditmaal uitgevoerd onder 340 genoteerde en niet-genoteerde vastgoedondernemingen. Hierin waren 26 woningfondsen vertegenwoordigd.

Arjan Schakenbos, CEO Vesteda: “Als belegger in woningen heeft Vesteda een langetermijnvisie en -strategie waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Sinds 2010 voert Vesteda een uitgebreid  duurzaamheidbeleid voor zowel bestaande bouw, de nieuwbouw en organisatiebreed in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is daarom positief om de inspanning die wij leveren ook terug te zien zijn in de cijfers. Echter er is nog winst te behalen op het gebied van het sturen op performance indicators en het monitoren hiervan. De uitkomsten lopen in lijn met de stappen die wij intern zetten om te komen tot een nog duurzamer woningfonds.”

Voor Vesteda is duurzaamheid meer dan alleen energiebesparing of co2-beperking. Het gaat net zo goed om een goede bedrijfsvoering, het verminderen van de totale milieubelasting, het verhogen van de gebruikskwaliteit en gezondheidsaspecten bij de ontwikkeling of realisatie en beheer van het vastgoed. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde esg-factoren (Environment, Social, Government). Duurzaamheid moet uiteindelijk in alle bedrijfsactiviteiten van Vesteda terugkomen en is daarom een integraal onderdeel van Vesteda’s missie en beleid. Vesteda hanteert drie categorieën duurzaamheid:

  • Duurzaam wonen: het verduurzamen van zijn woongebouwen;
  • Duurzaam werken: het (maatschappelijk) functioneren van de organisatie als geheel;
  • Duurzaam leven: de invloed op en communicatie van Vesteda met belanghebbenden 

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds en richt zich op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. De organisatie verwerft, verhuurt, beheert en verkoopt woningen en bouwt zo aan de kwaliteit van zijn vastgoedportefeuille. Vesteda is niet-beursgenoteerd. Aandeelhouders in Vesteda zijn institutionele beleggers. In de Nederlandse woningmarkt richt Vesteda zich met moderne en duurzame appartementen en woningen met name op vijftigplussers en jongere alleenstaanden en tweeverdieners in en rond de grote en middelgrote steden.