Amsterdam,
29
maart
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vesteda fixeert rente voor langere termijn

Woningbeleggingsfonds Vesteda heeft eerder deze week voor € 625 mln hoofdsom Interest Rate Swaps afgesloten. Met circa € 1,65 mrd. vertegenwoordigt het vreemd vermogen ongeveer 38 procent van het totale vermogen van het Nederlandse vastgoedbeleggingsfonds. Het vreemd vermogen is voornamelijk aangetrokken door uitgifte van obligaties met een triple-A rating en hypothecaire financiering. Doelstelling is om de leningportefeuille in de toekomst te diversifiëren naar product, markt en looptijd om het rendement/risico-profiel verder te optimaliseren.

Vesteda heeft een belangrijke stap gezet met het afsluiten van financiële derivaten. In juli 2012 expireert een aantal Interest Rate Swaps (IRS) die in het verleden zijn afgesloten door Vesteda. Door het afsluiten van een IRS wordt een variabele rente gefixeerd op een vast renteniveau (swap rate).

Vesteda heeft twee nieuwe IRS afgesloten: een IRS voor een hoofdsom van € 125 mln voor 5 jaar en een IRS voor een hoofdsom van € 500 mln voor 8 jaar. Door deze transactie neemt de gewogen gemiddelde swap rate af van 3,5% tot 2,6%, terwijl de gemiddelde rentelooptijd toeneemt van 1,38 jaar tot 4,61 jaar.

Luurt van der Ploeg, CFO van Vesteda: ‘Op deze wijze reduceert Vesteda het renterisico voor langere termijn op een historisch gunstig niveau’.

Rabobank is in beide transacties de begeleidende bank geweest. Robbert Klaasman, Managing Director Large Corporates van Rabobank International: ‘De transacties onderstrepen enerzijds de uitstekende samenwerking tussen Vesteda en Rabobank en anderzijds de financiële kracht van Vesteda’.

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waar de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.