Amsterdam,
01
februari
2023
|
14:30
Europe/Amsterdam

Vesteda en Onder de Pannen breiden hun samenwerking uit

Het is voor mensen die door omstandigheden hun huis verliezen, bijvoorbeeld door scheiding, verlies van baan of faillissement, vaak erg lastig om onderdak en rust te vinden om hun leven weer op orde te krijgen. Het project Onder de Pannen biedt hen tijdelijk onderdak bij stadsgenoten die een kamer in hun woning beschikbaar hebben. Na een eerste convenant met De Regenboog Groep in Amsterdam, werken Vesteda en Onder de Pannen aan een landelijk netwerk. Hierdoor kunnen Vesteda-huurders inmiddels ook een kamer onderverhuren in Zwolle, Breda en Utrecht.   

Het is Vesteda-huurders contractueel niet toegestaan om hun huurwoning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Echter, vanwege het maatschappelijke belang maakt Vesteda hierop een uitzondering voor Onder de Pannen. Vesteda-huurders die een kamer willen onderverhuren kunnen zich aanmelden via onderdepannen.nl. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de convenanten met de vier gemeenten ligt bij Creating Balance (Zwolle), Stichting de Herberg (Breda e.o.), De Regenboog Groep (Amsterdam e.o.) en De Tussenvoorziening (Utrecht, Regio Zuidoost Utrecht).

Tamara Kuschel, teamleider Onder de Pannen: “We zijn ontzettend blij met het convenant dat we gesloten hebben met Vesteda. Het is de eerste commerciële vastgoedbeheerder die zich op deze manier aan ons bindt en daar zijn we trots op! En we zien samen veel kansen, want ze hebben veel woningen. Daarnaast hopen we dat ook andere partijen zich voor dit maatschappelijk doel willen inzetten, want de woningnood gaat ons allemaal aan. We werken al 7 jaar samen met woningcorporaties, maar dit is echt weer een nieuwe stap in de goede richting.”

Voor het onderverhuren van een kamer aan iemand in woningnood geldt een maximale termijn van één jaar. Van de deelnemers aan Onder de Pannen wordt namelijk verwacht dat zij met ondersteuning vanuit het project op zoek gaan naar zelfstandige woonruimte. Op die manier wordt de doorstroom bevorderd en kan de kamer na een periode van één jaar eventueel weer aan een ander worden onderverhuurd via Onder de Pannen.