Amsterdam,
04
januari
2023
|
13:10
Europe/Amsterdam

Vesteda continueert samenwerking met BeterBuren

Vorig jaar startten Vesteda en BeterBuren hun samenwerking om onderlinge ruzies tussen buren zoveel mogelijk te voorkomen of tijdig op te lossen. In 2022 werd BeterBuren tien keer ingeschakeld door Vesteda-huurders bij overlast van buren of door huurders met onderlinge meningsverschillen. Vesteda vindt het belangrijk dat huurders prettig kunnen wonen en dat irritaties in een vroeg stadium worden besproken en opgelost. Prettig wonen is immers voor iedereen belangrijk. Soms lukt het huurders niet alleen en is er een onafhankelijke gesprekspartner nodig. Vesteda zet in 2023 de samenwerking voort met BeterBuren, een neutrale partij en gesprekspartner voor buren met een meningsverschil.

Buurtbemiddelaars van BeterBuren zijn getraind in het oplossen van burenconflicten door het voeren van gesprekken met alle betrokkenen. BeterBuren kan door Vesteda-huurders in Amsterdam en omstreken gratis worden benaderd bij meningsverschillen over geluidsoverlast, rommel, stank, overlast van dieren of kinderen of verstoorde relaties.

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling houdt in dat buren samen met twee buurtbemiddelaars kijken hoe de ondervonden burenoverlast kan worden opgelost. De buurtbemiddelaars hebben eerst met beide buren een apart gesprek. Als beide partijen dit willen, vindt een gezamenlijk gesprek plaats op neutraal terrein. De buurtbemiddelaars helpen buren in het gesprek om oplossingen te vinden, waardoor burenruzies kunnen worden opgelost. Meer informatie vindt u op www.BeterBuren.nl. Wilt u eerst advies, dan kunt u bellen met 085 902 28 10.