Amsterdam,
25
februari
2022
|
10:42
Europe/Amsterdam

Vesteda biedt buurtbemiddeling aan via BeterBuren

De meeste mensen wonen prettig in hun woning. Soms is er sprake van burenoverlast en kunnen kleine irritaties uitlopen tot een groot meningsverschil. Opgelopen emoties maken het dan vaak lastig om nog goed met elkaar te kunnen praten. Hiervoor heeft Vesteda de samenwerking gezocht met BeterBuren, een neutrale partij en gesprekspartner voor buren met een meningsverschil.

Sinds de corona-uitbraak in 2020 zijn mensen vaker thuis en werken ze ook vaker vanuit huis. Vesteda wilde meer weten over de woonbeleving van haar huurders in coronatijd en stuurde 5.000 huurders hierover een aantal vragen. Het responspercentage was 22%. Wat bleek? Huurders werken inderdaad veel vaker thuis, waarderen hun woning, buitenruimte en supermarkten in de buurt, maar hebben ook meer last van hun buren. Ruim 17% van de respondenten ergerde zich meer dan voorheen aan hun buren. Om burenruzies te voorkomen of op te lossen heeft Vesteda een aantal initiatieven ondernomen, waaronder het inzetten van communicatie en de samenwerking met BeterBuren.

Samenwerking met BeterBuren
Buurtbemiddelaars van BeterBuren zijn getraind in het oplossen van burenconflicten door het voeren van gesprekken met alle betrokkenen. BeterBuren kan door Vesteda-huurders in Amsterdam en omstreken worden benaderd bij meningsverschillen over geluidsoverlast, rommel, stank, overlast van dieren of kinderen of verstoorde relaties.

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling via BeterBuren houdt in dat buren samen met twee buurtbemiddelaars kijken hoe de ondervonden burenoverlast kan worden opgelost. De buurtbemiddelaars hebben eerst met beide buren een apart gesprek. Als beide partijen dit willen, vindt een gezamenlijk gesprek plaats op neutraal terrein. De buurtbemiddelaars helpen buren in het gesprek om oplossingen te vinden, waardoor burenruzies kunnen worden opgelost.

Overlast voorkomen is beter
Uiteraard is het beter om onenigheid met buren te voorkomen. In onze video over burenoverlast geven wij een aantal tips aan onze huurders. Maar is er sprake van burenoverlast waar huurders samen niet uit kunnen komen? Dan kunnen ze onder meer BeterBuren inschakelen voor buurtbemiddeling.