Amsterdam,
04
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vesteda benoemt Jelle Kasteel tot directeur Portfolio Management

Vesteda is verheugd de benoeming van Jelle Kasteel (42) tot directeur Portfolio Management bekend te maken. Kasteel volgt vanaf 1 april 2013 Joep Visschedijk op die deze functie tijdelijk heeft bekleed.

Jelle Kasteel is sinds het begin van zijn carrière actief in de vastgoedsector en heeft ruime ervaring in vastgoedbeleggingen. Kasteel was onder meer verantwoordelijk voor de woningportefeuilles van SFB Vastgoed en BPF Bouwinvest. Bij BPF Bouwinvest was hij tevens manager beleggingsstrategie. Kasteel was sinds 2007 actief bij EPAC Property Counselors waar hij adviseerde over strategische vastgoedvraagstukken met een accent op beleggingsstrategie en asset management.

Kasteel is als directeur Portfolio Management verantwoordelijk voor het bepalen van de streefportefeuille en het vaststellen van de kaders die tot realisatie van deze streefportefeuille leiden. Tevens is hij verantwoordelijk voor market research en het taxatieproces binnen Vesteda

Profiel Vesteda
Vesteda Investment Management is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,0 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal ruim 25.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en Noord-Brabant.