Amsterdam,
27
maart
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Start uitvoering reorganisatie Vesteda

Vesteda is gestart met de uitvoering van een in het najaar 2011 aangekondigde reorganisatie. Als gevolg hiervan zullen circa 50 arbeidsplaatsen verdwijnen. De reductie van de formatie vindt plaats in nagenoeg alle bedrijfsonderdelen. Daarnaast zullen circa 30 functies van standplaats wisselen: het betreft met name verplaatsing van hoofdkantoorfuncties van Maastricht naar Amsterdam.

Vesteda streeft er naar zijn medewerkers intern te herplaatsen. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen en de Ondernemingsraad heeft geadviseerd.

De reorganisatie is noodzakelijk omdat Vesteda het beleggingsbeleid in 2011 inhoudelijk heeft bijgesteld en als gevolg daarvan zijn kosten wil reduceren. Deze maatregelen zullen een positieve bijdrage leveren aan de toekomstige prestaties van het fonds.

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waar de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in midden-Nederland.