Amsterdam,
29
november
2019
|
16:26
Europe/Amsterdam

Nederlandse woningmarkt op zoek naar nieuw evenwicht

De Housing Market Indicator (HMI) van Vesteda is voor het derde opeenvolgende kwartaal niet veel veranderd. De score kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op een mooie 7,4. Deze ontwikkeling impliceert dat de woningmarkt in balans is. Maar als we naar de onderliggende factoren kijken dan zien we een ander beeld. De Nederlandse woningmarkt is nog steeds een verkopersmarkt met stevige prijsontwikkelingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lage hypotheekrentes, economische groei en tegelijkertijd een dalende bouwproductie. De stikstofcrisis zal naar verwachting tot nog meer druk op de woningmarkt leiden.

Tegelijkertijd zien we signalen dat de woningmarkt voorzichtig afkoelt. Huizen staan langer te koop, het consumentenvertrouwen is relatief laag en de economische groei staat als gevolg van internationale ontwikkelingen onder druk. De betaalbaarheid van de woningmarkt staat onder druk en regulering van de middenhuur staat hoog op de politieke agenda. Daarbij komt nog de groeiende aandacht voor klimaatverandering en de mogelijke impact op de vastgoedmarkt. Hoe al deze factoren zich zullen ontwikkelen is onzeker maar het lijkt er wel op dat het totaal aan risico’s toeneemt.

Vesteda vindt het belangrijk om de kennis over de Nederlandse woningbeleggingsmarkt te vergroten en om de transparantie te bevorderen. Met de Housing Market Indicator wil Vesteda meer inzicht bieden in de actuele marktontwikkelingen en de belangrijkste trends.

Meer informatie over de Housing Market Indicator en de scores op de onderliggende factoren is te vinden op: www.vestedamarketwatch.com.