Amsterdam,
30
januari
2020
|
13:52
Europe/Amsterdam

Méér bouwen voor betaalbare middenhuurwoningen

Op 29 januari sprak de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met deskundigen over de (on)betaalbaarheid van wonen voor middeninkomens. De brancheorganisatie van institutionele vastgoedbeleggers (IVBN) was, mede namens Vesteda, een van de gesprekspartners.

Frank van Blokland, IVBN-directeur, meldde dat institutionele beleggers zich inspannen om veel meer nieuwe huurwoningen voor middeninkomens te bouwen en daarnaast zullen blijven investeren in bestaande woningen. Vesteda’s ceo, Gertjan van der Baan, onderschrijft dit ten volle en noemt als voorbeeld het Stadsakkoord Wonen dat IVBN-leden vorig jaar met de gemeente Utrecht afsloten: “In het Stadsakkoord staan afspraken om nieuwe middenhuurwoningen in Utrecht te realiseren. Méér bouwen leidt tot een betere doorstroming op de woningmarkt, en tot méér woningen voor het grote aantal woningzoekenden. Dergelijke afspraken maken we ook graag met andere gemeenten.”

Beperking huurverhoging

Daarnaast noemde Van Blokland de bereidheid van IVBN-leden om mee te werken aan een wettelijke beperking van de jaarlijkse huurprijsverhoging. Van der Baan: “We hebben oog voor de woonlasten van onze huurders. We maakten eind vorig jaar al concrete afspraken met de gemeente Utrecht over de beperking van de huurprijsverhoging. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met de gemeente Amsterdam.” Van Blokland pleitte overigens wél tegen het reguleren van de aanvangshuurprijs via een zogenaamde noodknop. Deze vérgaande regulering zal investeringen in middenhuurwoningen op langere termijn namelijk ernstig belemmeren.

Meer informatie

De volledige inbreng van de IVBN-leden voor het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken staat in de position paper op de IVBN-website.