Amsterdam,
31
mei
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Luurt van der Ploeg benoemd tot interim-CEO Vesteda

Luurt van der Ploeg, CFO van Vesteda, zal naast zijn bestaande werkzaamheden de positie van CEO waarnemen. De huidige CEO vertrekt per 31 mei om op 1 juli aan de slag te gaan bij woningcorporatie Vestia. De procedure voor definitieve invulling van de positie is gestart. 

“Vesteda heeft een sterke organisatie en sinds kort ook weer een volledig management team, waarmee we de ingezette koers zullen voortzetten", aldus Van der Ploeg. "Het management team bestaat uit Jelle Kasteel (Portfolio  Management), Ruud Spee (Fund Management), Hans Touw (Asset Management) en Trudy van Twuijver (Human Resources).”

Profiel Vesteda
Vesteda Investment Management is een ondernemend vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n  € 4,0 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal ruim 25.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waarin de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en Noord-Brabant.