Amsterdam,
07
april
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers Vesteda 2010: geringe waardedaling, direct rendement marktgemiddeld

  • Geringe waardedaling woningportefeuille in 2010, sterke verbetering ten opzichte van 2009;
  • direct rendement met 4,0 procent op marktgemiddelde;
  • verdere focus op middensegment huursector (met huurniveaus van € 650-1.000 per maand) , focus op reductie topsegment;
  • pijplijn aan projecten in ontwikkeling bijgesteld.

Vesteda, het vastgoedbeleggingsfonds met een focus op wonen, heeft de IPD-benchmark (die het gemiddelde rendement op woningbeleggingen in Nederland uitdrukt) over 2010 voor wat betreft direct rendement (netto huurinkomsten) behaald. Zowel de benchmark als het fondsrendement van Vesteda bedroeg 4,0 procent.
 
In 2010 verbeterde het totaal rendement tot -2,5% (2009: -9,1%). Het gerealiseerd rendement uit exploitatie steeg tot 3,7% (2009: 3,4%). De bezettingsgraad is op niveau gebleven en bedroeg 95,2%, ondanks de hogere mutatiegraad in de markt (2009: 95,3%).

Het totaal resultaat van Vesteda bedroeg over het afgelopen jaar € -73 mln. Het eigen vermogen bedroeg eind 2010 bijna € 2,8 miljard. De portefeuille bestond uit ruim 26.700 huurwoningen en vertegenwoordigde een waarde van meer dan € 4,7 miljard.

Het gerealiseerd resultaat uit exploitatie, het resultaat uit nettohuurinkomsten en verkopen, bedroeg € 110 mln. ofwel 3,7 procent van het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat uit projectontwikkeling bedroeg € -27 mln. ofwel -0,9 procent van het eigen vermogen, voornamelijk als gevolg van getroffen voorzieningen in het onderhanden werk. Het ongerealiseerd resultaat, het resultaat voortkomend uit waardedaling van het vastgoed, bedroeg € -177 mln. ofwel -6,0 procent van het eigen vermogen. De waarde van de financiële instrumenten muteerde met € +21 mln, zijnde 0,7 procent van het eigen vermogen. Het totaal rendement over het verslagjaar kwam daarmee op € -73 mln. ofwel -2,5 procent.

Resultaat en rendement 2010

 

Resultaat € (mln)

Rendement uitgedrukt in eigen vermogen
Gerealiseerd resultaat uit exploitatie 110 3,7 %
Gerealiseerd resultaat uit projectontwikkeling -27 -0,9 %
Ongerealiseerd resultaat -177 -6,0 %
Totaal resultaat -94 -3,2 %
Waardemutatie Derivaten 21 0,7 %
Totaal rendement -73 -2,5 %


Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds en richt zich op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. De organisatie verwerft, verhuurt, beheert en verkoopt woningen en bouwt zo aan de kwaliteit van zijn vastgoedportefeuille. Met zijn huurwoningen voorziet Vesteda huishoudens in hun woonbehoefte en met de vastgoedportefeuille beleggers in beleggingsmogelijkheden in de Nederlandse woningmarkt.

Vesteda is niet-beursgenoteerd. Aandeelhouders in Vesteda zijn institutionele beleggers: pensioenfondsen en verzekeraars. In de Nederlandse woningmarkt richt Vesteda zich met moderne en duurzame appartementen en woningen met name op vijftigplussers, jongere alleenstaanden en tweeverdieners in en rond de grote en middelgrote steden. Bij Vesteda werken circa 330 medewerkers.

--------------------------------------------

Noot voor redactie:

Informatie (waaronder dit persbericht) kunt u bekijken op onze website www.vesteda.com.


Vesteda Groep jaarverslag 2010

(3,4 MB)