Amsterdam,
25
maart
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Huurdersplatforms Vesteda en Delta Lloyd fuseren

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2019 zijn de Huurdersplatforms van Vesteda (circa 22.000 woningen) en Delta Lloyd (circa 6.000 woningen) tot één landelijk Huurdersplatform gefuseerd onder de naam Vesteda Platform (Vereniging van Vesteda huurdersorganisaties).

Bij het Vesteda Platform, gesprekspartner voor Vesteda voor landelijke beleidszaken en huurdersvraagstukken, zijn met de fusering ongeveer 110 lokale huurdersorganisaties aangesloten die binnen de regio de huurders op complexniveau vertegenwoordigen.

Naast reguliere onderwerpen, de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement, wordt dit jaar ook een nieuwe Overlegovereenkomst tussen alle partijen afgesloten.

Over Vesteda

Over Vesteda

Vesteda is een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op duurzame en betaalbare woningen in het middensegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen met een totale waarde van 9 miljard euro. De woningen van Vesteda liggen vooral in economisch sterke gebieden en grootstedelijke regio’s in Nederland.