Amsterdam,
11
maart
2022
|
11:37
Europe/Amsterdam

Hoge energieprijzen leiden tot hogere energierekening

Door de sterk opgelopen vraag naar aardgas en een verminderd aanbod lopen de energieprijzen enorm op. Vanwege de strenge winter van vorig jaar en omdat de gaskraan in Groningen steeds verder wordt dichtgedraaid, heeft Nederland beperkte gasreserves. Door de actuele situatie in Oekraïne hoeven we niet te verwachten dat Rusland de gaskraan verder openzet voor Europa. De hoge energieprijzen zullen dus nog wel even aanhouden.

Tegemoetkoming door energiebelastingmaatregelen
Vanwege de hoge energieprijzen heeft het kabinet vorig jaar al besloten om huishoudens te compenseren door enkele energiebelastingmaatregelen te nemen. Deze maatregelen leiden in 2022 tot een tegemoetkoming van ongeveer 400 euro voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. Door de oplopende energieprijzen leidt deze belastingmaatregel waarschijnlijk niet tot een veel lagere energierekening. Op internet staan natuurlijk veel tips vinden om energie te besparen. Maar het is mogelijk verstandig om ook het maandelijkse voorschot voor het gasverbruik met een reëel bedrag te verhogen. Hiermee kan worden voorkomen dat bij de jaarlijkse eindafrekening een flink bedrag moet worden bijbetaald. 

Verhogen van uw voorschot
Iedereen betaalt elke maand een vast bedrag als voorschot op de energiekosten. Bij de jaarlijkse afrekening van de stookkosten wordt het ingeschatte verbruik vergeleken met het daadwerkelijke verbruik. Op basis hiervan wordt het verbruik voor het volgende jaar opnieuw ingeschat en wordt het voorschot eventueel aangepast. Vanwege de hogere energieprijzen wordt verwacht dat de energierekening dit jaar hoger zal uitvallen, ook al wordt de thermostaat een graadje lager gezet en wordt er minder gas verbruikt. Vesteda-huurders in appartementencomplexen hebben vaak een collectief energiecontract via Vesteda en zijn hierover al via e-mail benaderd. 

Verduurzaming van oudere woningen
Ondertussen wordt hard gewerkt aan het renoveren en verduurzamen van oudere woningen om het energieverbruik terug te dringen. Op dit moment heeft 93% van alle Vesteda-woningen een groen energielabel, dus A, B of C. In 2017 was dit nog slechts 80%, zie onderstaande tabel. Oudere woningen met een lager energielabel, zoals D, E, F en G worden als eerste verduurzaamd. Het is ons doel dat 99% van alle woningen over twee jaar een groen energielabel heeft. Energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van HR++glas, het isoleren van muren en daken en het aanbrengen van zonnepanelen, vinden altijd plaats na overleg met de bewoners van deze woningen.