Amsterdam,
05
maart
2021
|
12:27
Europe/Amsterdam

Denktank Toekomst van de Woningmarkt brengt tweede boek uit

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt overhandigde gisteren op 4 maart haar tweede boek, het Werkboek Waarden van wonen, aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Dit Werkboek biedt professionals in de woningmarktsector concrete toepassingen om op basis van waarden andere meer vruchtbare gesprekken te voeren.

Welke waarden zijn belangrijk als we kiezen voor meer rijksregie op ruimtelijke ordening? Of als we meer buitenstedelijk willen bouwen? In huidige debatten verzanden woningmarktprofessionals al snel in loopgravendiscussies over maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen gericht op de korte termijn. Denken en praten vanuit waarden helpt dan een stap terug te doen. Hierdoor kun je je opvattingen beter uitleggen, sterke argumenten kiezen en uiteindelijk samen betere besluiten nemen. Het faciliteert een constructief gesprek tussen partijen, waarbij het uitgangspunt de gedeelde waarden zijn. Het Werkboek is te downloaden via de website van de Argumentenfabriek.

De Denktank bestaat uit tien partners, waaronder Gertjan van der Baan, die allen op persoonlijke titel deelnemen.