Amsterdam,
30
maart
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

De heer Hans Pars benoemd tot commissaris bij Vesteda

In de Algemene vergadering van Participanten in Vesteda Residential Fund van 21 maart jongstleden is de heer Ir. Hans Pars MRE MRICS benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Vesteda Residential Fund.

De participanten (beleggers in Vesteda), de commissarissen en de directie zijn verheugd met de toetreding van de heer Pars als lid van de RvC met specialismen: (inter)nationaal beleggen in en ontwikkelen van vastgoed, vastgoedmanagement en vastgoedwaardering. Hij neemt een eigen netwerk en brede bestuurlijke ervaring van (beursgenoteerde) vastgoedondernemingen mee.

De heer Pars (49) is in 2009 benoemd als directievoorzitter/CEO van Wereldhave NV. Daarvoor werkte hij ondermeer als Chief Investment Officer bij VastNed Groep en in diverse management functies bij Rodamco Europe en Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Hij is tevens bestuurslid van Epra.

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op de vastgoedsector ‘woningen’ in Nederland. Vesteda belegt gelden van Nederlandse institutionele beleggers (met name pensioenfondsen). Het totaal in vastgoed geïnvesteerd vermogen bedraagt zo’n € 4,5 miljard. De verhuurportefeuille omvat in totaal zo’n 26.000 woningen. De kerngebieden van Vesteda, waar de portefeuille zich bevindt, liggen in de Randstad en in Midden-Nederland.